AKTUALITA 01. 09. 2009

  Mezi projekty doporučené k financování Rozvoje venkova patřil i projekt pod názvem „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice“ v hodnotě 24 124 265 Kč s tím, že poskytnutá dotace v % na realizaci záměru dosáhne maximálně 92,5% z vynaložených prostředků. Stali jsme se vítězem výběrového řízení na realizaci stavební části projektu. Stalo se tak na jednání komise 14. října 2008. Stavební práce v plánovaném objemu 13 496 112,50 včetně DPH byly zahájeny 24. listopadu. Ukončení I. etapy realizace projektu bylo na konci července 2009. Ve II. etapě realizace projektu pak do zahájení školního roku 2009/2010 bylo zajištěno společně se zřizovatelem vybavení čtyř nových učeben školním nábytkem, informačními a komunikačními technologiemi. Vznikl tak zajímavý multifunkční prostor. Vybavení školy je doplněno také o další dvě interaktivní tabule, dva dataprojektory a další multimediální vybavení. Více informací k tomuto projektu najdete na webových stránkách školy Města Albrechtice a fotodokumentaci v Referencích-Rekonstrukce a sanace střech.
21. 03. 2011

Kongresové centrum Rožnov p. Radhoštěm ve tvaru jedlové šišky
Více informací ...

01. 09. 2009

Školní půda se mění v učebny
Více informací ...

 
© 2006 TREKrDESIGN.net